غیبت صغری

وبلاگ تا پایان ماه رمضان تعطیل است.مهدی خواستار معرفی نواب شده. لذا این لینک ها را به عنوان نایبین خود معرفی می کنم.

اگر به میلان نامه های علاقه مند بودید وبلاگ همسر دوستم می تواند تا حدودی ارضای تان کند. اینهم لینکش: http://genoait2009.blogfa.com/

اگر به بحث های اقتصادی علاقه مندید وبلاگ دکتر صالحی اصفهانی http://djavad.wordpress.com/ و وبلاگ اقتصاد آدینه http://eghtesadeadine.blogfa.com/ را از دست ندهید

اگر به سیاست علاقه مند هستید، نوشته های ف م سخن http://www.fmsokhan.com/ را توصیه می کنم.

اگر به سربازی و آثار باستانی علاقه مند هستید، وبلاگ دوست عزیزم علی آقا گنجه ای  را از دست ندهید. http://www.ganjei.com/

اگر به مسائل روشنفکری دینی علاقه دارید وبلاگ یاسر میردامادی http://mirdamadi.malakut.org/ را ببینید اگرچه قدری سیاسی شده