شرکت های شکارچی نخبه

اين روزها (يعني شش ماه قبل، زمان نوشتن اين مطلب!) در شرکتی که کار می کنم به شدت گرفتار این مسئله هستیم که نیروهای خوب و با تجربه ای را جذب کنیم و برای اینکار می بینیم که با چه محدودیت هایی روبرو هستیم. در ابتدا به نظر مسئله خیلی ساده است اما وقتی می بینیم که کل مجموعه ما منحصر به ارتباطات شخصی است و افراد قوی نیز معمولا خود به اندازه کافی گرفتارند که حاضر نمی شوند به جای جدیدی  بروند، ابعاد مشکل برایم واضح تر شد. برای حل مسئله متوجه شدیم که در ایران چند شرکت هستند که کارشان شناسایی و شکار نیروهای نخبه و با تجربه است. آنها یک بانک اطلاعاتی از افراد قوی فراهم می کنند و اگر چنین نیروهایی را بخواهید به شما معرفی می کنند در مقابل به اندازه یک یا دو حقوقشان را از شما طلب خواهند کرد.