شرکت شل و جذب نیروی انسانی

در سمینار سالانه موسسه مطالعات انرژی، مسئول جذب نیروی انسانی شرکت شل سخنرانی داشت. سخنرانی ساده، کوتاه، جالب به همراه چند نکته مشخص. شاید برای شما هم جالب باشد:

– می گفت که صنعت نفت در دهه 80 که قیمت ها شدیدا افت داشت حجم عظیمی نیرو از دست داد و همین امر باعث شد تا پس از آن افراد کمتری برای ورود به این عرصه سرمایه گذاری کنند. یک کار ما این است که افراد را تشویق کنیم برای ورود به این عرصه عمر خود را صرف آموزشهای لازم کنند.

– در منطقه خاورمیانه که بازار کار بزرگتر است نیروی انسانی توانمند معضل بزرگتری است. وی می گفت ایران یک استثناء است ولی به غیر از ایران بقیه با مشکل جدی روبرو هستند.

– وی می گفت به دلیل ملاحظات سیاسی یا ژئوپلیتیک و همچنین معضل ویزا دادن به ایرانیها نمی توان از آنها در دیگر کشورهای منطقه به راحتی استفاده کرد.

– وی نیروهای انسانی را بر حسب سال تولد به سه نسل تقسیم بندی می کرد. کسانی که قبل از 1965 به دنیا آمده اند، کسانی که بعد از 1965 به دنیا آمده، و کسانی که از 1985 به بعد پا به این دنیا گذاشته اند. وی می گفت نسل اول بیشتر نگران این هستند که چه کاری برای دنیا انجام خواهند داد. دسته دوم بیشتر می خواهند یک تعادلی میان آنچه دنیا برای آنها دارد و آنچه آنها می توانند برای دنیا داشته باشند برقرار باشد. دسته سوم به کلی متفاوت هستند و انگیزه های متفاوتی دارند. به تعبیر او نسلی که پشت کامپیوتر بزرگ شده است. وی می گفت دغدغه امروز ما جذب و نگهداری این نیروهای جدید است