مراسم فارغ التحصيلان مفيد

از سال قبل سنت حسنه اي براه افتاد و آن برگزاري سالانه نشست  فارغ التحصيلان دبيرستان مفيد از دوره 1 تا الان است. جلسه ديدني است و من به هر زحمتي كه شده در آن شركت كرده و خواهم كرد. اگر به اين مجموعه تعلق داريد براي شركت در اين جلسه با شماره 88318385 تماس بگيريد.

يك نكته: به نظر من راز اهميت دوستي هاي قديم در اين است كه آن دوستي ها بر اساس تست هاي مكرر بنا شده است. مثلا من سالها كنار دوستي نشسته ام و بارها اخلاق همديگر را چك كرده ايم. لذا يك شناخت عميق نسبت به هم داريم. اين روزها با اين مسئله سروكار دارم كه در زندگي روزانه بيشتر با كساني سروكار دارم كه حق اشتباه كردن ندارم. اگر يك بار اشتباه كنم بلافاصله ذهنيتي ايجاد مي شود و شايد سالها طول بكشد تا بتوانم اين ذهنيت را اصلاح كنم. لذا هر رفتار سهوي يا عمدي بستري براي شكل گيري سوء ظن ها مي شود. الغرض دوستي هاي قديمي البته لطف زيادي دارد.