سرمقاله دوني 2

  • در اين مقاله مسئله ماليات پليس را مطرح كردم و تلاش كردم مفهوم كالاي عمومي را واكاوي بيشتر كنم.
  • در اين مقاله اثرات قيمت بالاي نفت بر اقتصاد واردكنندگان نفت را اعم از توسعه يافته و در حال توسعه به شكلي خيلي خلاصه مرور كردم.
  • موضوع اين مقاله تضعيف يورو در برابر دلار بود و براي نوشتنش از دو مقاله منكيو و كروگمن استفاده كردم و خلاصه خواستم بگويم مسئله اقتصاد سياسي است نه فقط اقتصادي
  • در اينجا مي توانيد بخش اول از ترجمه مقاله بوكانان در معرفي انتخاب عمومي را ببينيد.