چرا هالیوود از سینمای اروپا پیش افتاد؟

این سوال مهمی است که چرا سینمای آمریکا از سینمای اروپا جلو زد؟ دوستی که در آمریکا روی همین موضوع تحقیق می کرد گفت که دلیل آن بزرگی آمریکاست. تقریبا هر فیلمی که در آمریکا ساخته می شود -هرچقدر هم که بد باشد- می تواند آنقدر بیننده داشته باشد که هزینه هایش را پوشش دهد. لذا سازندگان آن با خیال راحت تولید کرده و صادر می کنند در حالیکه سازندگان فیلم های اروپای با مشکل تنوع زبانها و فرهنگ روبرو هستند و بازار کوچکی دارند. لذا پشتوانه اقتصادی برای رشد خود ندارند. این را نیز اضافه کنیم که مخاطب سینماگران آمریکا طبقه عادی و متوسط است در حالیکه سینماگران اروپایی بیشتر گرایش به قشرهای نخبه دارند. یک بار دیگر اهمیت بزرگی مقیاس را شاهدیم.

حال شاید با این عینک بهتر بتوانیم توسعه چین را درک کنیم.